facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus behoort bij ons

Arie van der Veer - Jezus behoort bij ons‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 4:22 - Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ NBV

Jezus is niet van iedereen, maar is wel vóór iedereen. Hij is er ook voor jou.

Lied - Here Jezus om uw woord‌