facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vergeven en vergeten

Arie van der Veer - Vergeven en vergeten‌

Uit de Bijbel‌

Micha 7:19 - Opnieuw zult u zich over ons ontfermen, en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee. NBV

God heeft onze zonden teniet gedaan, we hoeven er niet meer op terug te kijken. Er ligt een nieuwe toekomst voor je!

Lied - Als er vergeving is‌