facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De overdracht

Arie van der Veer - De overdracht‌

Uit de Bijbel‌

Numeri 27: 16, 17 - ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ NBV

Mozes moest afscheid nemen van zijn taken én hoopte dat God iemand zou aanstellen die een herder voor het volk zou zijn. Iemand die naar ze omziet, ze leidt en ze draagt. God verhoorde zijn gebed. Wat zegt dat over Gods hart voor Mozes en Zijn volk?

Lied - De Heer is mijn Herder‌

Thema's