facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard

Arie van der Veer - Zijn eigen Zoon niet gespaard‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:32 - Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? NBV

Johannes 3:16 - Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. NBV

Lied - Alzo lief had God de wereld‌

Thema's