facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Arie van der Veer - Niets kan ons scheiden‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:35 - Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' NBV

Lied - Geen liefde zo wonderlijk‌

Thema's