facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Liefhebben zoals Jezus ons liefheeft

Orlando Bottenbley - De liefde 2‌

Uit de Bijbel‌

1 Korintiers 13:4-7 - 'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.' (NBV)

Liefde is… Lukt het jou om deze Bijbelse liefde toe te passen in je leven?

Lied - Als je geen liefde hebt voor elkaar‌

Thema's