facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Maar wat als iemand je onrecht aandoet?

Orlando Bottenbley - De liefde 3‌

Uit de Bijbel‌

1 Korintiers 13:4 - 'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.' (NBV)

Door God zijn wij in staat om onze emoties om te zetten naar liefde. Daarmee laten we iets van Gods karakter zien. Hij werkt door ons heen, wát een liefde!

Lied - Heer ik hoor van rijke zegen‌

Thema's