facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wij zijn gerechtvaardigd… maar hoe dan?

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 1‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:1 - 'Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (NBV)

Hoe voed jij je geloof?

Lied - Ik ben zo dankbaar‌