facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus geeft ons toegang tot Gods genade

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 2‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:2-4 - 'Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop' (NBV)

We lezen dat we toegang hebben gekregen tot Gods genade. Ook lezen we dat ellende leidt tot volharding. Dat kan soms ontzettend moeilijk zijn, maar we mogen ons vast blijven houden aan het geloof en onze ogen gericht houden op Zijn genade.

Lied - Amazing Grace‌