facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God vraagt geen groot geloof, maar een geloof in een grote God'

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 3‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:5 - 'Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is' (NBV)

We lezen: 'Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest'. Hoe ervaar jij dat?

Lied - De kracht van uw liefde‌