facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 4‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:6-9 - 'Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld' (NBV)

Wij werden door de dood van Jezus vrijgesproken, doordat God voor ons - als zondaars - wilde sterven. Wát een evangelie!

Lied - Zo lief had God de Vader ons‌