facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

We worden verzoend met God door het werk van Jezus en zijn leven.

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 5‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:10-11 - 'Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend' (NBV)

Deze Bijbelverzen zijn een loflied op Gods Genade. Leef jij vanuit deze blijdschap over Zijn genade?

Lied - Welk een vriend is onze Jezus‌