facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Psalm 34: Prijs Hem

Andries Knevel - Psalm 34-1‌

Uit de Bijbel‌

Psalmen 34:1-4 - Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen.' (NBV)

De oproep in vers vier luidt: 'Roem met mij de grootheid van de Heer.' Nadat David ternauwernood aan de dood ontsnapt, prijst hij God direct daarna. Dit is een oproep en aanmoediging aan ons: laten wij (ondanks omstandigheden) ook God blijven prijzen!

Lied - Heer ik prijs uw grote naam‌

Thema's