facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Psalm 34: De Heer is je nabij

Andries Knevel - Psalm 34-4‌

Uit de Bijbel‌

Psalmen 34:16-19 - 'Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op aarde uit. De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen.' (NBV)

Na gejubel en lofliederen in psalm 34, zegt David in bovenstaande verzen: 'De Heer is jullie nabij'. David staat stil bij mensen die zwaar getroffen zijn of zich gebroken voelen. Hoe lees jij vers 16 tot 19?

Lied - Heer, U bent altijd bij mij - Nederland Zingt Dag 2019‌

Thema's