facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Psalm 3: U bent mijn rots

Andries Knevel - Psalm 3-2‌

Uit de Bijbel‌

Psalmen 3:4-5 - 'U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.' (NBV)

In de diepste diepten belijdt David dat God zijn schild is. In de Bijbel worden ook andere woorden gebruikt voor God, zoals rots of burcht. Welke benaming gebruik jij?

Lied - Machtig God sterke Rots‌

Thema's