facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Waarom kwam Jezus naar de aarde?

Arie van der Veer - Waarom kwam Christus naar de aarde‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 19:10 - ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’ (NBV)

Voor eeuwig verloren zijn, kan dat? De aankomende dagen gaat Arie van der Veer op zoek naar wat de Bijbel daar écht over zegt.

Is het je wel eens opgevallen dat Jezus iedereen bij naam kent? Denk bijvoorbeeld aan de tollenaars Zacheüs en Levi. Ook mensen die in de ogen van anderen allang verloren zijn, kent Hij bij naam.

Lied - Hij kent mijn naam‌