facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Hij had er alles voor over...

Arie van der Veer - Hij had er alles voor over‌

Uit de Bijbel‌

Johannes 3:16 - 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (NBV)

Romeinen 8:32 - 'Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?' (NBV)

'Jezus is gekomen om te helen', vertelt Arie van der Veer. God heeft de hoogste losprijs betaald, om ons te bevrijden. Wat een liefde!

Lied - Geen liefde zo wonderlijk‌