facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De vriendenkring van Jezus

Arie van der Veer - De vriendenkring van Jezus‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 15:2 - 'Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ (NBV)

'Een mens gaat niet verloren, een mens ís verloren.' Het verliezen van God, brengt je in een verloren situatie. Toch kent God alle verloren mensen bij naam. Jezus is gekomen om wat verloren is, zalig te maken. Luister maar mee!

Lied - Juich voor de Heer ‌