facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wie is de verloren zoon?

Arie van der Veer - Wie is de verloren zoon‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 15:20 - 'Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.' (NBV)

Wie is in de gelijkenis van de verloren zoon, de echte verloren zoon? De oudste zoon of de jongste?

Lied - Uw liefde redde mij‌