facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ieder moet rekenschap afleggen

Arie van der Veer - Rekenschap afleggen‌

Uit de Bijbel‌

MatteĆ¼s 25:19 - 'Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap' (NBV)

In bovenstaande Bijbeltekst is te lezen dat ieder mens rekenschap van zijn/haar daden moet afleggen wanneer Jezus terugkomt. Hoe zet jij je gekregen talenten op dit moment in?

Lied - Er is een dag‌