facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

En de hel dan?

Arie van der Veer - En de hel dan‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 10:28 - 'Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna' (NBV)

God ziet de verloren wereld en de gebrokenheid. Toch wil Hij dat iedereen behouden wordt, ook wanneer mensen Hem afwijzen. Zoals een herder houdt hij al zijn schapen in de gaten. Wát een liefde!

Lied - De Heer is mijn herder‌