facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Deel 2: Wijsheid van Boven

Arie van der Veer - Wijsheid van Boven-2‌

Uit de Bijbel‌

Jacobus 1:5 - 'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven' (NBV)

Jacobus 3:13 - 'Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid' (NBV)

Jacobus bedoelt de hemelse wijsheid niet slim te worden, maar in de manier van handelen als een kind van God. Herken jij zulke wijsheid van boven?

Lied - Tienduizend redenen‌