facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Hoe donker kan de avond zijn

Arie van der Veer - Hoe donker kan de avond zijn‌

Uit de Bijbel‌

1 Koningen 11:4 - 'Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest' (NBV)

Vandaag vertelt Arie van der Veer over de verleidingen van andere goden waar koning Salomo mee te maken kreeg. Hoe ga jij om met verleidingen van afgoden?

Lied - Stil mijn ziel wees stil‌