facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Koning Salomo en koning voetbal

Arie van der Veer - Koning Salomo en koning voetbal‌

Uit de Bijbel‌

1 Koningen 1:39 - 'De priester Sadok nam de hoorn met olie, die hij uit het heiligdom had meegenomen, en zalfde Salomo. Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen riep: ‘Leve koning Salomo!’ (NBV)

Het internationale voetbaltoernooi de Champions League en de Bijbel, welk verband is tussenbeide te leggen?

Lied - Jezus Hij is Koning‌