facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Een eenzijdige preek

Arie van der Veer - Een eenzijdige preek‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 4:20 - Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. (NBV)

Jesaja 61:1 - De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (NBV)

Jezus koos bewust om dit bijbelgedeelte uit Jesaja in de synagoge van Nazareth voor te lezen. Wat zegt dat over onze God?

Lied - Jezus hoop van de volken‌