facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ik laat u niet gaan

Arie van der Veer - Ik laat u niet gaan‌

Uit de Bijbel‌

Numeri 6:22-26 - De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Lied - Heer, ik hoor van rijke zegen‌

Thema's