facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Een boodschap uit de hemel

Arie van der Veer - Een boodschap uit de hemel‌

Uit de Bijbel‌

Jesaja 41:10 - Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Sta stil bij deze woorden van God die zegt, wees niet bang. Heb je zelf ook een moment gekend dat je angst had en deze woorden van God er ook waren voor jou? Welke woorden van psalm 23 bemoedigen jou vandaag?

Lied - Wees niet bevreesd‌

Thema's