facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Een feestje bouwen

Arie van der Veer - Een feestje bouwen‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 15:9,10 - 'En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: "Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was." Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.' NBV

Lied - Kom tot uw Heiland‌